Bilde
Logg inn

Periodisk kontroll

I følge NS-EN 15635 er det krav at en spesialist (sikkerhetskontrollør) med nødvendig kompetanse vedrørende reolsystemer, skal gjennomføre en fullstendig kontroll av reolsystemene minimum hver 12. måned.

En skriftlig rapport skal etter kontrollen overleveres brukeren. Her skal det framgå hva som er skadet og tiltak som må gjøres for få reolsystemene i den stand standarden krever. Dokumentasjonen vil også være et betydelig hjelpemiddel under evalueringen for å redusere skadeomfanget i lageret.

Vi tilbyr kontroll, dokumentasjon, opplæring og reparasjon av deres reolsystem i.h.t. norsk standard.

Tegner dere avtale med oss om periodisk kontroll vil dere få tilgang til vårt egenutviklet websystem som inneholder.

  • Arkiv med rapporter, brukanvisning, belastningstabeller og avtaler
  • Full historikk på tidligere skader.
  • Tid for neste kontroll.
  • Skjema med innmelding av skader.
  • Tilbakemelding på epost når skader er utbedret

Ta kontakt hvis du har spørsmål om NS-EN 15635 eller ønsker å få utført periodisk kontroll.